Training

Hoe motiveer je mensen die in armoede en schulden leven? Wat vraagt dit van je gesprekstechnieken, de schriftelijke communicatie en de inrichting van de werkprocessen? Naar welke voorzieningen kan je verwijzen? En wat is noodzakelijke basiskennis als je geen schuldhulpverlener bent maar wel mensen begeleidt met forse financiële problemen?

Wetenschappelijke inzichten vormen de basis van alle trainingen van Social Force.

Training

Hoe motiveer je mensen die in armoede en schulden leven? Wat vraagt dit van je gesprekstechnieken, de schriftelijke communicatie en de inrichting van de werkprocessen? Naar welke voorzieningen kan je verwijzen? En wat is noodzakelijke basiskennis als je geen schuldhulpverlener bent maar wel mensen begeleidt met forse financiële problemen?

Wetenschappelijke inzichten vormen de basis van alle trainingen van Social Force.

Sociaal werk via de telefoon

Door de Coronacrisis wordt er van sociaal werkers en andere professionals in het sociaal domein opeens gevraagd om begeleiding en coaching via de telefoon te bieden. Dat is voor veel professionals onwennig en vraagt extra vaardigheden om gesprekken zowel empatisch als gestructureerd te laten verlopen. Om in die combinatie te voorzien wordt er in de incasso door grote schuldeisers veel gewerkt met het 4A model. Dit is een telefoniemodel waarin heel duidelijk wordt voorzien in een Aanvang, Analyse, Antwoord en Afsluiting. Op basis van de jarenlange ervaring in het trainen van incassomedewerkers bij het voeren van ingewikkelde gesprekken langs dit model heeft Social Force voor sociaal werkers en andere professionals in het sociaal domein een 4A-telefoon training ontwikkeld. Deelnemers leren hoe ze een gesprek kunnen structureren in deze tijden waarin cliënten (nog steviger) behoefte hebben aan ondersteuning, coaching en soms verwijzing.

De training beslaat drie uur en wordt gegeven via Microsoft teams, Google Hangout of Zoom.

Stress-sensitief werken

In deze (in principe) driedaagse training leren professionals hoe (geld)stress doorwerkt op gedrag en hoe zij de mensen waar zij in die context mee samenwerken effectiever kunnen begeleiden. De training is een aanvulling op het door onder meer Nadja Jungmann en Peter Wesdorp geschreven boek Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Lees hier de beoordeling van de training door een schuldhulpverlener van Stadsring51. De training wordt aangeboden in groepen en in online varianten via kanalen zoals Microsoft teams, Zoom of Google Hangout. Voor de training kunnen KIWA en registerplein punten worden gegeven. Er is ook een SKJ-geaccrediteerde variant.

2019 Training stress-sensitief werken

Activerende incasso

In deze driedaagse training leren incassomedewerkers hoe ze tot een passende betalingsregeling komen, hoe ze kunnen omgaan met weerstand en welke gesprekstechnieken ze daarbij in kunnen zetten. De training wordt aangeboden in groepen en in online varianten via kanalen zoals Microsoft teams, Zoom of Google Hangout. In de komende periode kan er desgewenst extra aandacht worden besteed aan de omgang van grote emoties bij debiteuren die door de Coronacrisis in problemen kwamen.

Basiskennis aanpak schulden

In deze eendaagse training leren deelnemers hoe schulden gedrag beïnvloeden, hoe het Nederlandse stelsel van schuldhulpverlening en beschermingsbewind werkt en welke andere voorzieningen er nog meer zijn. Bij de training wordt het door Nadja Jungmann en Tamara Madern geschreven Basisboek aanpak schulden gebruikt. Het boek wordt door docenten in het HBO gewaardeerd met een 8,1. De training wordt aangeboden in groepen en in online varianten via kanalen zoals Microsoft teams, Zoom of Google Hangout. De deelnemers kunnen voorzien worden van registerplein punten (na aanvraag).

Financiële problematiek in de opvoeding

In deze driedaagse training leren jeugdhulpverleners hoe geldzorgen doorwerken in de opvoeding, hoe ze die bespreekbaar kunnen maken en naar welke voorzieningen zij kunnen verwijzen. De training is SKJ gecertificeerd.

Gespreksvoering bij instrumenten

Social Force biedt gesprekstrainingen om professionals te ondersteunen de instrumenten waar zij mee werken effectiever in te zetten. Voorbeelden van instrumenten waar Social Force trainingen op biedt zijn Mesis en Metas. Op aanvraag kunnen er ook trainingen op maat geleverd worden voor andere instrumenten.

Accreditatie PE punten

In steeds meer vakgebieden wordt er van professionals gevraagd om de vakkennis bij te houden op basis van PE-punten. Social Force kan deelnemers van verschillende trainingen na deelname voorzien van certificaten die zij kunnen indienen voor PE punten. Dit kan onder meer voor jeugdhulpverleners (SKJ), registerplein, KIWA (schuldhulpverleners) en gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op aanvraag kunnen mogelijk ook andere PE punten worden toegekend.

Opzet trainingen

Voor alle trainingen geldt dat deze zijn geworteld in de wetenschap. Onder meer de sociaal-psychologie, gedragseconomie en de hersenwetenschappen hebben ons de afgelopen jaren veel geleerd over een effectieve begeleiding van mensen die worstelen met financiële problemen, werkloosheid, opvoedvraagstukken en andere taaie opgaven. Door actuele wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische trainingen, worden professionals uitgedaagd om een stevige methodische basis onder hun werk te leggen. Voor alle trainingen geldt dat die door de deelnemers worden gewaardeerd met cijfers boven de 8.

Opzet trainingen

Voor alle trainingen geldt dat deze zijn geworteld in de wetenschap. Onder meer de sociaal-psychologie, gedragseconomie en de hersenwetenschappen hebben ons de afgelopen jaren veel geleerd over een effectieve begeleiding van mensen die worstelen met financiële problemen, werkloosheid, opvoedvraagstukken en andere taaie opgaven. Door actuele wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische trainingen, worden professionals uitgedaagd om een stevige methodische basis onder hun werk te leggen. Voor alle trainingen geldt dat die door de deelnemers worden gewaardeerd met cijfers boven de 8.