Onze opdrachtgevers

ING

De ING zet de methodiek activerende incasso in om zowel bij hypotheekachterstanden als bij andere achterstanden met klanten tot passende betalingsregelingen te komen. Social Force traint samen met de interne coaches de medewerkers in deze methodiek.

Training activerende incasso

In een driedaagse training leren de incassomedewerkers van ING hoe aanhoudende geldstress doorwerkt in gedrag en welke gesprekstechnieken helpend zijn in het treffen van passende betalingsregelingen.

Wijkteam Enschede

In Enschede hebben we ruim 200 professionals van de SMD getraind in het bespreekbaar maken van financiële problemen, motiveren van mensen met geldzorgen en het adequaat verwijzen. Bij alle trainingen namen er ook collega’s van de afdeling werk en inkomen en vrijwilligers deel. Door samen te trainen is de basis gelegd voor een adequate aanpak van financiën in de wijk.

Wijkteams

Wijkteams komen dagelijks financiële problemen tegen. In een speciaal op maat ontwikkelde training, hebben de professionals in Enschede geleerd waar zij op moeten letten als er schulden spelen. Door basiskennis te koppelen aan gesprekstechnieken hebben de professionals in de wijkteams meer grip gekregen op de vaak complexe financiële vraagstukken.

Lente corporaties

Social Force traint de incassomedewerkers en woonconsulenten van onder meer de negen Brabantse woningcorporaties die samenwerken in Lente verband. Manager Bauke Lagarde manager sociaal beheer en incasso bij BrabantWonen zegt over de training: Het lijkt een open deur, maar de training heeft mij en onze medewerkers echt inzichten gegeven die tot andere oplossingen leiden. Niet alleen voor huurders met een betalingsachterstand, maar ook in andere situaties waarin mensen in weerstand zitten. Kortom: de training is echt een aanrader!

Lente corporaties

Negen Brabantse woningcorporaties werken samen in een inkoopsamenwerking Lente. De corporaties geven elk op een eigen wijze invulling aan het incassobeleid. Het belangrijkste gemeenschappelijke doel van de corporaties is om passende regelingen te treffen en huurders te motiveren om zich maximaal in te spannen om de achterstand in te lopen. Social Force traint de incassomedewerkers en woonconsulenten in de methodiek stress-sensitieve dienstverlening. Die aanpak levert de corporaties concrete resultaten op.

Lees hier wat Manager Bauke Lagarde manager sociaal beheer en incasso bij BrabantWonen zegt over de training:
Het lijkt een open deur, maar de training heeft mij en onze medewerkers echt inzichten gegeven die tot andere oplossingen leiden. Niet alleen voor huurders met een betalingsachterstand, maar ook in andere situaties waarin mensen in weerstand zitten. Kortom: de training is echt een aanrader!