Projecten

Rekenkamer onderzoek
In hoeverre is de uitvoering van de re-integratie of het wijkgericht werken in lijn met de beleidsdoelstellingen? Welke baten worden gerealiseerd tegen welke kosten? In de afgelopen jaren voerde Social Force voor diverse rekenkamers onderzoek uit naar de invulling van maatschappelijke opgaven van gemeenten.
Stress-sensitieve dienstverlening
In de afgelopen paar leerde de wetenschap ons dat aanhoudende (geld)stress een wissel trekt op ons functioneren. De dynamiek van armoede, schulden, vechtscheidingen en andere sociale problematiek kan er onder meer aan bijdragen dat mensen meer bij de dag gaan leven, vaker afspraken vergeten en gevraagde stukken niet aanleveren. Social Force ondersteunt diverse gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties en wijkteams bij verwerken van de actuele wetenschappelijke inzichten in de dienstverlening.
Opstellen beleidsplannen
De opgave, de aanleiding, de beoogde uitkomst en de context. Een sprekend beleidsstuk verbindt (politieke) ambities met de uitvoering. Zeker als er in die verbinding gebruik wordt gemaakt van (wetenschappelijke) inzichten over zowel de opgave als de beste manier om de beoogde uitkomst te realiseren.

Een helder beleidsplan geeft richting aan een effectieve uitvoering. Met een vlotte pen en inhoudelijke kennis voorziet Social Force gemeenten en andere partijen met regelmaat van beleidsstukken.
Borging gesprekstechnieken
Bij diverse gemeenten bieden we borging van een training gesprekstechnieken. De medewerkers nemen gesprekken met klanten op. In een op intervisie gerichte bijeenkomst luisteren we de gesprekken terug aan de hand van een door ons ontworpen gespreksprotocol. Het resultaat is dat medewerkers ontdekken waar zij aan kunnen werken om hun gesprekken te verbeteren.
Inhoudelijke begeleiding bij aanbesteding
Het aanbesteden van diensten zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, wijkgericht werken en gerechtsdeurwaardersdiensten vraagt niet alleen kennis over aanbesteden maar ook over hetgeen wordt ingekocht. Social Force biedt inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van beschrijvingen in het kader van aanbestedingen.
Vorige slide
Volgende slide