Over SocialForce

Social Force is een vlot trainings- en adviesbureau met trainers en adviseurs die betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Wetenschappelijke inzichten over effectiviteit vormen het vertrekpunt van de dienstverlening.

De adviseurs en trainers werken graag samen vanuit hun verschillende achtergronden en specialisaties.

Ga naar het team

Betrokkenheid is de gemeenschappelijke drijfveer van het team.

Ga naar drijfveren