Bij diverse gemeenten bieden we borging van een training gesprekstechnieken. De medewerkers nemen gesprekken met klanten op. In een op intervisie gerichte bijeenkomst luisteren we de gesprekken terug aan de hand van een door ons ontworpen gespreksprotocol. Het resultaat is dat medewerkers ontdekken waar zij aan kunnen werken om hun gesprekken te verbeteren.