In hoeverre is de uitvoering van de re-integratie of het wijkgericht werken in lijn met de beleidsdoelstellingen? Welke baten worden gerealiseerd tegen welke kosten? In de afgelopen jaren voerde Social Force voor diverse rekenkamers onderzoek uit naar de invulling van maatschappelijke opgaven van gemeenten.