In de afgelopen paar leerde de wetenschap ons dat aanhoudende (geld)stress een wissel trekt op ons functioneren. De dynamiek van armoede, schulden, vechtscheidingen en andere sociale problematiek kan er onder meer aan bijdragen dat mensen meer bij de dag gaan leven, vaker afspraken vergeten en gevraagde stukken niet aanleveren. Social Force ondersteunt diverse gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties en wijkteams bij verwerken van de actuele wetenschappelijke inzichten in de dienstverlening.