De opgave, de aanleiding, de beoogde uitkomst en de context. Een sprekend beleidsstuk verbindt (politieke) ambities met de uitvoering. Zeker als er in die verbinding gebruik wordt gemaakt van (wetenschappelijke) inzichten over zowel de opgave als de beste manier om de beoogde uitkomst te realiseren.

Een helder beleidsplan geeft richting aan een effectieve uitvoering. Met een vlotte pen en inhoudelijke kennis voorziet Social Force gemeenten en andere partijen met regelmaat van beleidsstukken.