Lente corporaties

Negen Brabantse woningcorporaties werken samen in een inkoopsamenwerking Lente. De corporaties geven elk op een eigen wijze invulling aan het incassobeleid. Het belangrijkste gemeenschappelijke doel van de corporaties is om passende regelingen te treffen en huurders te motiveren om zich maximaal in te spannen om de achterstand in te lopen. Social Force traint de incassomedewerkers en woonconsulenten in de methodiek stress-sensitieve dienstverlening. Die aanpak levert de corporaties concrete resultaten op.

Lees hier wat Manager Bauke Lagarde manager sociaal beheer en incasso bij BrabantWonen zegt over de training:
Het lijkt een open deur, maar de training heeft mij en onze medewerkers echt inzichten gegeven die tot andere oplossingen leiden. Niet alleen voor huurders met een betalingsachterstand, maar ook in andere situaties waarin mensen in weerstand zitten. Kortom: de training is echt een aanrader!