Nadja Jungmann

Nadja Jungmann is adviseur en eigenaar van Social Force en lector Schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. In de afgelopen jaren bouwde ze Social Force uit tot een begrip in het sociaal domein en de wereld van de schuldhulpverlening. Ze trainde honderden professionals werkzaam in de schuldhulpverlening, wijkteams, re-integratie en bij schuldeisers zoals banken, zorgverzekeraars, waterschappen en deurwaarders. Daarnaast voert zij ook regelmatig advies- en onderzoeksopdrachten uit voor ministeries, gemeenten, rekenkamers en uitvoerende organisaties zoals kredietbanken, sociale diensten en instellingen voor maatschappelijk werk. Nadja is in Nederland een autoriteit op het gebied van de schuldenproblematiek bij huishoudens blijkend uit de vele projecten die zij op dit terrein heeft uitgevoerd, de vele congressen waar ze spreekt, haar regelmatige optreden in de media en de circa 60 publicaties die zij over dit onderwerp heeft geschreven. Nadja voerde onder meer de onderzoeken uit die leidden tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en tot het kabinetsbesluit afgelopen voorjaar om een landelijk beslagregister in te stellen. In 2009 won zij de ROA impactprijs. In februari 2017 kreeg zij uit handen van minister Bussemaker de prijs voor lector van het jaar.

Marc Anderson

Marc Anderson is hoofdtrainer bij Social Force en daarnaast docent aan de Hogeschool Utrecht. Marc geeft trainingen aan onder meer incassomedewerkers, jobcoaches, wijkteamprofessionals en schuldhulpverleners. De vraag hoe professionals nieuw aangeleerde vaardigheden tot een routine kunnen maken is een belangrijk thema in zijn werk.  Deelnemers aan de trainingen waarderen Marc niet alleen vanwege zijn inhoudelijke kennis maar nadrukkelijk ook om de interesse die hij bij elke groep heeft om de deelnemers echt te leren kennen en hen verder te helpen met de professionele vraagstukken waar zij mee zitten.

Peter Wesdorp

Peter Wesdorp is als zelfstandige vanuit What Works verbonden aan Social Force. De vraag ‘wat werkt, voor wie, om welke redenen?’ is een leidend thema in zijn werk. Binnen Social Force is hij met name verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering naar uitvoering via trainingen. Peter werkt momenteel aan de inrichting van een e-learning om professionals die getraind zijn in staat te stellen om na de training actief te blijven oefenen. Ook begeleidt hij meerdere organisaties bij het realiseren van stress-sensitieve dienstverlening. Hij publiceert regelmatig over ontwikkelingen in het sociaal domein en de incasso. Ook spreekt hij geregeld op congressen.

Gejo Duinkerken

Gejo Duinkerken is als zelfstandige vanuit De Gouden Knop/ GildeVakmanschap verbonden aan Social Force. Zijn wens als kind om voddenboer of dominee te worden is nog steeds in zijn aanpak herkenbaar. Als praktisch en gedreven consultant adviseert hij op basis van actuele wetenschappelijke inzichten nu in het sociale domein. De laatste jaren ligt zijn focus op ‘effectief praten’. Hij verzorgt fundamentele gespreksvoeringstrainingen voor ‘praatprofessionals’, waarin hij aansluiting zoekt bij de eigen ontwikkeling van betrokkenen. Evenzeer is hij gedreven om het evidence based gedachtengoed van ‘sturen op zelfsturing’ te borgen in de uitvoeringsorganisaties. Zo leidt hij trainers en coaches op die het stokje binnen de eigen organisatie dan kunnen doorgeven. Hij publiceert vaak samen met betrokken organisaties als wijkteams, participatiebedrijven, schulddienstverleners en sociale werkplaatsen. Gejo wordt geregeld gevraagd mee te denken over effectiviteit van beleid en uitvoerende professionals. Ook spreekt hij vaak op innovatie gerichte congressen.

Mirjam Schouten

Mirjam Schouten is als zelfstandig trainer verbonden aan Social Force. Ze combineert het trainerschap met coaching telefonie en schriftelijke communicatie bij diverse grote verzekeraars en een praktijk voor haptotherapie. In haar rol als coach telefonie en schriftelijk communiceren ziet zij dagelijks dat effectieve communicatie het verschil maakt. Wie de ander bedient op behoeften zoals autonomie, betrokkenheid en competentie krijgt meer voor elkaar en hoeft minder hard te werken. Bij Social Force is Mirjam een drijvende kracht in de koppeling tussen theorie en praktijk. Het dagelijks coachen op direct klantcontact maakt dat ze dagelijks ervaart hoe belangrijk een stress-sensitieve benadering is. Bij Social Force traint Mirjam zowel in de wereld van de incasso als in het sociaal domein. Doordat ze beide werelden goed kent, kan ze ze ook goed verbinden.