Stress-sensitief werken

In deze driedaagse training leren professionals hoe (geld)stress doorwerkt op gedrag en hoe zij de mensen waar zij in die context mee samenwerken effectiever kunnen begeleiden. Bij deze training verschijnt aankomend najaar een boek. Lees hier de beoordeling van de training door een schuldhulpverlener van Stadsring51.

2019 Training stress-sensitief werken

Activerende incasso

In deze driedaagse training leren incassomedewerkers hoe ze tot een passende betalingsregeling komen, hoe ze kunnen omgaan met weerstand en welke gesprekstechnieken ze daarbij in kunnen zetten.

Basiskennis aanpak schulden

In deze eendaagse training leren deelnemers hoe schulden gedrag beïnvloeden, hoe het Nederlandse stelsel van schuldhulpverlening en beschermingsbewind werkt en welke andere voorzieningen er nog meer zijn.

Financiële problematiek in de opvoeding

In deze driedaagse training leren jeugdhulpverleners hoe geldzorgen doorwerken in de opvoeding, hoe ze die bespreekbaar kunnen maken en naar welke voorzieningen zij kunnen verwijzen. De training is SKJ gecertificeerd.

Gespreksvoering bij instrumenten

Social Force biedt gesprekstrainingen om professionals te ondersteunen de instrumenten waar zij mee werken effectiever in te zetten. Voorbeelden van instrumenten waar Social Force trainingen op biedt zijn Mesis en Metas. Op aanvraag kunnen er ook trainingen op maat geleverd worden voor andere instrumenten.

Hoe motiveer ik iemand die niet wil?

In deze eendaagse training maken jobcoaches en andere professionals die betrokken zijn bij re-integratie kennis met manieren om mensen te motiveren om stappen te zetten naar betaald werk. Deze training wordt gegeven via SBCM.

Accreditatie PE punten

In steeds meer vakgebieden wordt er van professionals gevraagd om de vakkennis bij te houden op basis van PE-punten. Social Force kan deelnemers van verschillende trainingen na deelname voorzien van certificaten die zij kunnen indienen voor PE punten. Dit kan onder meer voor jeugdhulpverleners (SKJ) en gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op aanvraag kunnen mogelijk ook andere PE punten worden toegekend.

Opzet trainingen

Voor alle trainingen geldt dat deze zijn geworteld in de wetenschap. Onder meer de sociaal-psychologie, gedragseconomie en de hersenwetenschappen hebben ons de afgelopen jaren veel geleerd over een effectieve begeleiding van mensen die worstelen met financiële problemen, werkloosheid, opvoedvraagstukken en andere taaie opgaven. Door actuele wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische trainingen, worden professionals uitgedaagd om een stevige methodische basis onder hun werk te leggen. Voor alle trainingen geldt dat die door de deelnemers worden gewaardeerd met cijfers boven de 8.

 

 

Borging

Een training is een eerste stap om een nieuwe routine op te bouwen. Op aanvraag voorziet Social Force bij alle trainingen waarin getraind wordt op gesprekstechnieken in borging. De inrichting daarvan is maatwerk. Elementen die in dit kader veel worden ingezet zijn nieuwsbrieven na afloop van de training, het meeluisteren van gesprekken aan de hand van een door Social Force ontwikkeld gespreksprotocol, individuele coaching of het opleiden van interne coaches.