Trainingen

In deze periode van Corona wordt er een groot beroep gedaan op het vakmanschap van professionals in de schuldhulpverlening, re-integratie, wijkteams en de incasso. Social Force biedt off- en online trainingen die hen ondersteunen bij de grote opgave waar zij voor staan.

Naar trainingen

Lezingen

De adviseurs van Social Force verzorgen met regelmaat lezingen voor kleine en grote groepen. Zowel incompany als bij bekende congresbureaus zoals Kerckebosch, SDU en Zorg en Welzijn. In deze complexe periode geeft Social Force ook incompany webinars over bijvoorbeeld de effecten van (geld)stress op het gedrag van cliënten in het sociaal domein en klanten in de incasso.

Naar lezingen

Onze klanten

Onder meer gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties, wijkteams, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. Wij ondersteunen hen met opleidingen en begeleiden hen bij de herinrichting van werkprocessen.

Bekijk overzicht

Accreditatie PE punten

In steeds meer vakgebieden wordt er van professionals gevraagd om de vakkennis bij te houden op basis van PE-punten. Social Force kan deelnemers van verschillende trainingen na deelname voorzien van certificaten die zij kunnen indienen voor PE punten. Dit kan onder meer voor jeugdhulpverleners (SKJ), registerplein, KIWA voor schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op aanvraag kunnen mogelijk ook andere PE punten worden toegekend.

Opzet trainingen

Voor alle trainingen geldt dat deze zijn geworteld in de wetenschap. Onder meer de sociaal-psychologie, gedragseconomie en de hersenwetenschappen hebben ons de afgelopen jaren veel geleerd over een effectieve begeleiding van mensen die worstelen met financiële problemen, werkloosheid, opvoedvraagstukken en andere taaie opgaven. Door actuele wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische trainingen, worden professionals uitgedaagd om een stevige methodische basis onder hun werk te leggen. Voor alle trainingen geldt dat die door de deelnemers worden gewaardeerd met cijfers boven de 8.